Thursday, 6 December 2012

Latihan

KATA HUBUNG


A.Garisi kata hubung yang betul.
1.  Kamu akan bercuti ke Pulau Redang(  atau  ,  sambil  )Pulau Tioman?
2.  Zhi Yee membaca buku(  sambil  ,  tetapi  )mendengar radio.
3.  Wendy,Azmi,(  kerana  ,  dan  ) Devi bersahabat baik .
4.  Kakak menyikat rambutnya (  supaya  ,  atau  )kelihatan rapi.
5.  Albert membuka kasutnya (  hingga ,  lalu) masuk ke dalam rumah.
6.  Pn. Carol pandai menjahit (  dan  ,  supaya )memasak.
7.  Kamu ingin membeli beg yang berwarna hitam (  hingga ,  atau)  
     kelabu?
8.  Kit Siong mengulang kaji pelajaran (  supaya ,  kerana) lulus dengan 
     cemerlang.

B.Betulkan kata hubung yang bergaris pada ayat-ayat di bawah.
1.  Jam tangan itu rosak lalu terjatuh ke atas lantai.(               )
2. Datuk menunggu durian gugur di dusunnya dan menebas semak.
     (                )
3. Lori itu tidak dapat bergerak supaya tayarnya terbenam.(              
4.  Amin bekerja sambil dapat membantu menyara keluarganya.
     (                )


C.Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan menggunakan kata  
    hubung yang sesuai.
1.  Jangan kita lalai.
     Kita dapat berjaya.
      __________________________________________________________________

2.  Rahman rajin mengulang kaji pelajaran.
     Rahman rajin membuat latihan tambahan.
     ____________________________________________________________________
3.  Siti minum kopi.
     Siti berbual-bual dengan kawan-kawannya.
      ___________________________________________________________________
4.  Kakak membeli tiket.
     Kakak masuk melawat ke muzium.
                  ______________________________________________________________________
5.  Kek ini sedap rasanya.
      Kek ini mahal harganya.
      ______________________________________________________________________
6.  Adik berlari-lari kegembiraan.
     Adik melompat kegembiraan.
     ____________________________________________________________________
7.  Ahmad otak cair.
     Ahmad berat tulang.
     ____________________________________________________________________

dan
tetapi
sambil
lalu
supaya

NOTA

KATA HUBUNG 

Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata,frasa atau ayat agar meembentuk satu ayat yang bermakna. 用来连接词语、短语和句子的词。
Contoh kata hubung ialah :
Kata Hubung
Penggunaan
 Contoh
dan
Menghubungkan subjek dan prediket yang sama.

*Saya suka makan manggis dan rambutan.
*Saya dan Ali tinggal di Taman Mas.
atau
Menunjukkan satu pilihan.
*Kamu hendak minum kopi atau teh?
*Ini rumah En. Koh atau rumah En. Lau?

tetapi
但是
Merujuk dua pernyataan yang bertentangan.
*Eliza pandai tetapi sombong.
*Baju ini tidak cantik tetapi harganya    
   mahal.

apabila
Merujuk masa kejadian yang berlaku serentak.
*Murid-murid beratur apabila menaiki bas.
*Aminah menjerit apabila dikejar oleh
  anjing liar.

kerana因为
Menjelaskan sesuatu sebab.
*Amelia menangis kerana sakit perut.
*Tikus berlari kerana dikejar oleh kucing.

sambil
一边…..一边
Menanyakan sebab atau alasan.
*Mengapakah kamu bersedih?
*Mengapakah kamu tidak hadir ke sekolah?

Jika,kalau,
jikalau 如果
Menghubungkan ayat yang bermaksud untuk menyatakan suatu syarat atau pengandaian.
*Jika hujan,saya memakai selipar ke sekolah.
*Saya akan bermain di padang kalau tidak hujan.

supaya以便
Menerangkan maksud/ tujuan
*Fatimah bangun awal supaya tidak lewat ke sekolah.
*Kim Hock bersenam supaya badannya sihat.

lalu接着
Menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan  secara berturut-turut.

*Yazid meletakkan basikalnya lalu masuk  ke dalam kelas.
*Puan Goh mengunci pintu lalu pergi tidur.